Stefan Strömberg - Författare, folkbildare och föreläsare 

Skriver och föreläser om utvecklingsfrågor, Latinamerika, ishockey, Bergslagen, naturen och skogen och en hel del annat 

 

              MINA FÖRELÄSNINGAR 2024

Boka föreläsningar och samtal/diskussioner  2024 
(en helt ny och nio stycken som jag presenterar lite
 längre ner)

Här är en recension från när jag var på Smedjebackens bibliotek i februari.


I sin tankeväckande samtalsföreläsning "Mellan oss skapas världen", tar Stefan Strömberg avstamp i den oro och osäkerhet som många känner inför frågor om fred, miljö och mänsklighetens framtid. I stället för en traditionell föreläsning med frågor på slutet, bjuder Strömberg på en levande dialog med publiken. Genom hela föreläsningen uppmuntras till samtal och reflektion, vilket skapar en dynamisk och engagerande atmosfär.

Strömberg baserar sin presentation på fakta och statistik, men undviker att bli torr eller akademisk. Med humor och engagemang berättar han om sina egna erfarenheter och reflektioner, och kryddar föreläsningen med personliga anekdoter. Han betonar vikten av samarbete för att skapa en bättre framtid och lyfter fram att alla har en roll att spela.

Samtalsföreläsningen präglas av en varm och positiv atmosfär, och Strömberg visar prov på en imponerande förmåga att leda samtalet och få alla att känna sig inkluderade. Han lyssnar aktivt på publikens synpunkter och frågor, och ger genomtänkta och inspirerande svar.
Sammanfattningsvis: En unik och givande samtalsföreläsning som varmt rekommenderas till alla som är intresserade av att diskutera vår värld och framtiden i en engagerande och interaktiv miljö.

       Marie Larsdotter, Bibliotekschef Smedjebackens 
       kommun

Det är tid för samtal, tid för diskussioner, tid för lyssnande, tid för möten...
Därför breddar jag nu min föreläsningsverksamhet till att också erbjuda möten, där jag inleder med att prata en stund och sedan tonvikten läggs på ett samtal om existentiella frågor där vi kommer in på viktiga ting som mening, rättvisa, fred, global rättvisa, ekologisk mångfald och konsumtion (se nedan).

Mina föreläsningar och workshops kan med fördel användas i arbetet med integration, mot rasism, inför resor, i samband med projekt.
Hör av er så kommer jag. Föreläsningar och workshops!


 Ny föreläsning - Mellan oss skapas världen (ett interaktivt möte med angelägna frågeställningar om vår framtid) 


Med en ny bok följer naturligtvis en ny föreläsning och den här kan man utforma på flera sätt; som traditionell föreläsning, som författarafton eller som ett möte där vi samtalar utifrån de frågeställningar som jag och Nette Wermeld tar upp i Mellan oss skapas världen - känslor och tankar om vår enda jord.

I boken utgår vi från sammanhangen och likadant gör jag i föreläsningen.
Global rättvisa, vägen till fred och omsorgen om naturen och allt som lever där utgör grunden för det jag pratar om. Men det handlar inte om att presentera färdiga svar, utan snarare om att lyssna, reflektera, vara nyfiken och att mötas utan fördomar.

Både bok och föreläsning har en existentiell dimension. Vad är mening med livet? Hur förhåller vi oss till tidens gång? Varför är det så viktigt med effektivitet och är konsumtion vägen till lycka?

Det går förstås inte att hinna med allt vi skriver om i boken vid ett enda tillfälle och därför går det utmärkt att välja vilket område vi ska fokusera mest på när vi ses. Att saker och ting hänger ihop på ett sätt som det talas om alldeles för sällan i debatten är dock en av de viktigaste grunderna för både bok och föreläsning.

Hör av er så utformar vi innehållet tillsammans.

Foto: Daniel Lundqvist, Nav


Här har ni tio föreläsningar som ni kan välja emellan och som jag redogör för längre ner på den här sidan

- Mellan oss skapas världen 

 - Dalarna - Påskön, och allt däremellan

- 34 år med Latinamerika - En bortglömd och kontinent

- Vem bestämmer vad som är utveckling? Och varför?

- Alla kan göra något - En föreläsning om hopp och handling

- Om en planet i behov av harmoni och den svåra, men nödvändiga, konsten att lyssna (med alla sinnen)

- Lära för livet - Med språket som reskamrat

- Kuba bortom myterna

- Från backpacker till folkbildare - Det är kul att skriva. Om allt!

- Kaos är granne med Gud - Där drömmar blir (o)verklighet (Om Centralamerika)

 

 
Välkomna med frågor och bokningar till 
latinamutv@hotmail.se


Dalarna - Påskön, och allt däremellan"

Jag skrev en bok som heter "Dalarna - Påskön, tur utan retur" (2020)
Det handlar om en resa som både försiggår i mitt inre och som tar mig från mitt gamla hus i Dalarna till Påsköns märklig värld mitt ute i Stilla Havet.
Föreläsningen bygger på boken, men jag använder mig av material och erfarenheter från hela mitt liv som resenär.
Inget ämne är för stort eller för litet och det innebär att jag rör mig mellan resonemang kring meningen med livet och konkreta observationer som jag gör där jag råkar befinna mig.
Jag anpassar mig också inför den publik jag står inför, liksom för de händelser i världen som är mest aktuella. Något som i sin tur innebär att jag ena gången pratar om pandemins effekter och en annan om kriget i Ukraina och dess konsekvenser.
Frågor kring utveckling är alltid centralt för mig och det alldeles oavsett om jag skriver eller föreläser.
"Livet är en landsflykt och vägen hem går aldrig tillbaka", skaldade Ulf Lundell gång.
Det kan vara en bra sammanfattning för föreläsningen och den livsresa vi alla är ute på.


34 år med Latinamerika - En bortglömd kontinent

Min föreläsning "Latinamerika - Bortglömt och förenklat" kan med fördel användas som en inspirerande inledning till vidare arbeten och studier om flyktingar, rasism, turism, resandet, urfolkskulturer och utveckling.
Samtidigt som den som lyssnar får en god inblick i a
Jag berättar utifrån mina sammanlagt mer än 5 år i Latinamerika de senaste dryga tre decennierna och lägger tonvikten på Kuba, Chile, Ecuador och Guatemala.
Den blir många möten med människor, anekdoter, en del historia, beskrivning av dagsläget och... många foton.
Möjlighet finns att boka både traditionell föreläsning och nätföreläsning samt - givetvis - om man önskar att jag ska medverka i efterfljande samtal.


Vem bestämmer vad som är utveckling? (Och varför)


Infallsvinkeln kan variera, men någonstans landar vi ändå i två frågeställningar:
- Vad är utveckling?
- Vem bestämmer vad som är utveckling?
Det spelar inte någon roll om det handlar om dig själv på det personliga planet eller om vi pratar om globala problem och möjligheter.
Nu lever vi dessutom i en tid då vi inte bara behöver fundera över de här frågorna, utan vi måste också göra ett val. Ja, egentligen många.
Vill vi ha en natur med en mångfald av växter och djur? är det viktigt med vildmark eller nöjer vi oss med kontrollerade odlingar.
Ska vi bara tänka på oss själva, eller är global rättvisa och fred något vi också måste fundera över när vi pratar natur, välfärd och framtid?
Jag föreläser utifrån mina erfarenheter från Syd- och Centralamerika och sätter in dem i ett globalt ekonomiskt, historiskt och politiskt sammanhang där vi landar i den svenska naturen och den svenska vardagen
Naturligtvis kryddar jag med anekdoter och möten med människor.

Sedan samtalar vi.


Alla kan göra något - En föreläsning om hopp och handling

Att göra lite är oändligt mycket mer än att inte göra någonting alls.
I den här föreläsningen skapar jag hopp, vilja till förändring och inspiration till handling.
Och jag gör det utifrån erfarenheter från Latinamerika och Sverige. Bland annat berättar jag om det projekt jag driver tillsammans med min son, som stödjer en skola för barn med funktionsvariationer i Ecuador. Det är litet men synnerligen meningsfullt.
I år fick vi ihop till sju stipendier åt fattiga barn som inte skulle haft möjlighet att gå i skola annars. Sju är inte mycket, men sju är oändligt mycket mer än noll.
i föreläsningen pratar jag om möjligheter och omöjligheter och hur vi gör för att inte fastna i hopplösheter.
Jag kommer också in på naturen och skogen, eftersom jag tillbringar mycket tid där, och de stora sammanhangen om rättvisa, fred och hållbarhet

Som i alla mina föreläsningar utgår jag från det verkliga livet och mina erfarenheter och där ligger styrkan.
Det är "på riktigt" och det alldeles oavsett om det handlar om Latinamerika, mina erfarenheter från naturen eller livskriser jag tagit mig igenom.

Jag har ett rikligt bildmaterial och efteråt samtalar vi (Gärna i grupp om så önskas.)


Om ett planet i behov av harmoni och den svåra, men nödvändiga konsten att lyssna (med alla sinnen)

Vi lever i en orolig tid. hela vår planet tycks hotad. Av miljöförstöring. Av krig. Kort sagt: Av oss människor. Många tycker problemen är så svåra att de vill ge upp. Andra väljer att förena sig med rörelser vars ideologi bygger på människans olika värde istället för rättvis och jämlikhet.
I min föreläsning och samtal vill jag i första hand få deltagaren att reflektera och fundera över vad det är för samhälle hen vill ha. Att inte bara reagera vara mot, utan också tänka till och utifrån detta tänkande agera. Nyfikenhet är ett nyckelbegrepp, liksom det redan nämnda; reflexion.
Jag utgår från mina erfarenheter från Latinamerika, från mina tio år på landsbygden med erfaren från skog och mark och - dessvärre - kalhyggen. Jag är förälder och jag är farfar. En sökare och tänkare som insett att det är oändligt mycket mer att göra lite än ingenting alls.
Jag pratar mycket harmoni, sammanhang och allas självklara rätt till ett anständigt liv. Det är viktigt att minnas att vi alla är av ett och samma ursprung.
Vi kan lägga upp den här stunden på många vis, men ett förslag är att jag inleder och pratar en halvtimme till mina bilder från såväl den svenska naturen som från mina Latinamerikaresor. Sedan samtalar vi i storgrupp och/eller om så önskas i mindre enheter. 
Det jag beskrivit gör jag gärna tillsammans med någon och det spelare inte någon roll om det är en lärare, en präst, en journalist eller en naturexpert .


Lära för livet - Med ett nytt språk som reskamrat....

Nu har jag satt ihop en ny föreläsning,  Den handlar om glädjen med att kunna ett nytt språk, att använda det. I mitt fall är det första fråga om spanskan, men det jag berättar gäller vilket språk som helst.... I föreläsningen berättar jag om alla möten, alla upplevelser, alla jobbmöjligheter som spanskan gett mig. En chans att tränga bakom fasader, att inte vara så beroende av andras förmåga... Jag kryddar föreläsningen med många anekdoter och ger en inblick i hur det är att arbeta som journalist, författare, tolk, reseledare och projektledare. 

Kuba - Bortom myterna

Kuba!!! Alla har en uppfattning om Kuba. Somliga älskar revolutionen och den utveckling som följde. Andra hatar den med samma tveklösa självsäkerhet. Detta har, bland annat, lett till att jag efter en och samma föreläsning (ja, samma kväll) blivit kallad både "kommunist" och "USA - lakej". Något som gör Kuba till såväl ett av de intressantaste som svåraste länderna att föreläsa om.
Nu förvanlas Kuba allt snabbare. Det gamla revolutionsgardet är snart borta och åter har man relationer med USA.
I "Kuba - Bortom myterna" ger jag min bild av ett Kuba som är så mycket mer än tvärsäkra åsikter och politik. Naturligtvis berättar jag om revolution och vad som föregick den, men det blir också musik, poesi, författaren Ernest Hemingways liv och leverne på Kuba, stormaktspolitik (både gammal och ny) och en hel del annat.
I skolan går det att använda föreläsningen i många olika sammanhang. Utöver de mer givna kan man tänka sig nyhetsvärdering, turism och fördomar. Eller, varför inte, om berättarlust och hur man förmedlar en god historia...Från backpacker till folkbildare - Det är kul att skriva (Om allt!)

Ja, det är faktiskt kul att skriva om allt. Nästan... Om sådant man varit med om, människor man träffat. Roliga saker. och tråkiga. Om sådant som är sant, eller åtminstone nästan sant. rena fantasier förstås. Andra vill påveka världen och son omgivning. Debattera.
Jag skriver om Latinamerika, ishockey, kärlek och sorg, politik och allra mest om möten med människor. Jag skriver faktaböcker, poesi, artiklar om allt möjligt, debattinlägg och en hel del annat. I byrålådan ligger både en roman och en barnbok.
Hör av er så kommer jag till er skola, organisation, företag eller vilka ni nu är och berättar om mitt skrivande och hur man kommer i gång.
Föreläsning, samtal och workshops.
Tillsammans bestämmer vi vad jag ska fokusera på hos just er! Faktaböcker eller fantasi. kanske artiklar...
Målsättningen är att sprida lust inför skrivandet och skapa en känsla av att alla kan.
Det handlar om föräldraskap, engagemang, skapande...
Att ta sig upp från känslan att inte duga till att faktiskt kunna förändra och påverka.
Utifrån föreläsningen kan vi sedan ha workshops av olka slag. Från rent skapande till personliga berättelser.
Det viktiga är resan. Den inre och den yttre...


 Kaos är granne med Gud - Där drömmar blir (o)verklighet
 (om Centralamerika)


Nu presenterar jag en ny föreläsning igen! Om Centralamerika som jag besökte senast i oktober förra året och första gången 1988.
Centralamerika är en spännande liten del av världen där så mycket ryms av såväl glädje som sorg. Det blir en massa möten med människor, historia och kultur, krig och fred och så en hel del anekdoter...
Det är något väldigt speciellt att vandra på den färgglada, myllrande marknaden i mayakulturens Chichicastenango i Guatemala, att blickstilla betrakta en sengångare i Tortugero i Costa Rica eller att stå utanför den gamla katedralen i Nicaraguas huvudstad Managua, med Sandinos ande svävande över torget, och minnas det krig jag en gång reste genom.
Och så den ständiga frågan... Framtiden? Hur ser den ut? Hoppet...

 

 

Och så en del gamla erbjudanden som får ligga kvar i fall någon är nyfiken

Från backpacker till folkbildare

Dety här är en föreläsning som handlar om livet. Från tillvaron i småstaden där allt helst skulle vara som vanligt, till mötet med fattigdomen, rikedomen, gerillan, presidenterna i Latinamerika.
Det handlar om en resa som inkluderar allt från drömmen om att bli proffs i ishockey till att plötsligt få böcker publicerade.
Och atyt ändå bli förnekad...
Det är en föreläsning som visar att alla kan. Att det går att gå vidare.

 

Alla kan - Att göra lite är oändligt mycket mer än att göra inget!

Vi lever i en orolig tid där det är lätt att känna sig maktlös. Krig, våld, rasism och miljöhot dominerar allt som oftast nyhetsutbudet.
Men det går att göra något... Alla kan! Och - vilket är viktigt att ständigt påminna om -att göra lite är oändligt mycket mer än att göra ingenting.
Den här föreläsningen (plus eventuell workshop) handlar om just det. Jag utgår från mina 34 resor i Latinamerika och det som började med en födelsedagsfest ihop med in son. Det som nu är ett projekt som stödjer en skola för barn med funktionshinder i Ecuador och som samarbetar med en kulturgrupp från ursprungsbefolkningen.
Alla kan!

I workshopsen pratar vi utveckling, jur man startar projekt, hur man integrerar kultur.

Hör av er så får ni en utförligare beskrivning!Den som inte påverkas av att resa, har aldrig gett sig av

Det här är är en av de nya föreläsningar som jag erbjuder fr.o.m höst 2015. Här möter du några av de människor jag träffat under resans gång och du får höra om episoder - roliga, spännande, gripande och otäcka - som inträffat.
Föreläsningen handlar om resandets glädje och hur man påverkas av att stöta på världar som är annorlunda och nya sätt att tänka. Därmed blir det också en inre resa och en färd genom den svenska verkligheten.
Idén till föreläsningen fick jag när jag skrev min senaste bok. Om Ecuador. Ju mer jag skrev om landet, desto mer kom den att handla om livet...

Jag bjuder på en personlig resa genom Latinamerika, som grundar sig på nästan fem år på kontinenten fördelat på 34 tillfällen, där ni får möta människor, natur och kultur. Från bagpackerns enkla – och ibland något riskfyllda – resande, till författarens mer stillasittande tillvaro och närheten till människor som jag lär känna på djupet.

Jag berättar om märkliga tågresor genom Argentina, om jakten på Neal Cassady (På Drift) i Mexiko, om äventyr på hög höjd i Bolivia, om traditionella måltider och ceremoniell bastu i Ecuador, om samtal med författaren Eduardo Galeano i Uruguay, om kontrasternas Chile och om ett sällsamt hotell i trä i Nicaragua där fladdermössen var många, ölen kall och åskvädren fantastiska…

Använd gärna den här föreläsningen som ett led i arbetet mot rasism och för att skapa intresse istället för rädsla, möten istället för våld.

Intresseförfrågningar och bokningar för hösten 2015 och våren 2016 till latinamutv@hotmail.se!!!

 
Ecuador - Att utvecklas med kultur (En föreläsning och workshops som skapar engagemang)

En föreläsning som grundar sig på mina 27 år som resenär och nästan 5 år i Latinamerika. Det är en resa i tid och rum. En resa som ställer frågor och som utmynnar i kreativa möjligheter.
Vi börjar med begreppet utveckling, fortsätter med vad som format Latinamerika, möter människor jag träffat på mina resor, hamnar så småningom i Ecuador och så avslutar jag med att berätta om Projekt Kallampa. Ett konkret bevis på att ALLA - ung som gammal - kan göra något.

Efteråt finns möjlighet till workshops, som jag anpassar efter ålder och önskemål. Det kan handla om utvecklingsfrågor och projekt.
Utifrån Projekt Kallampa diskuterar vi hur man "gör något", hur man använder kulturen för att åstadkomma förändring, hur man med små resurser kan åstadkomma något.

Skriv och ställ frågor och boka!!! Evenemanget fungerar på folkhögskolor, gymnasieskolor, föreningar, organisationer och företag.
latinamutv@hotmail.se

Kolla också in "Projekt Kallampa" på Facebook!!!

 

Latinamerika - Utveckling eller avvecklingDet här är den föreläsning jag kör oftast och den tar sin början i fyra grundgrågor:
- Vad är utveckling?
- Vem bestämmer vad som är utveckling?
- Vill vi att andra än vi själva ska utvecklas?
- Vilka konsekvenser får det i så fall för "oss"?

Utifrån dessa frågor gör jag sedan en föreläsning på 40-60 minuter, med bilder. Och det är en resa i tid och rum där lyssnar får möta flera av de människor jag träffat.  En central roll har Carlos, en jordlös bonde från San Miguel i Guatemala. Utifrån honom pratar jag mycket om ovanstående frågor.
Carlos har ju levt i Guatemala både i krigstid och fredstid. Vad är skillnaden?
Han är också en del av vårt konsumtionsmönster. Det enda arbete han har som liknar "fast arbete" är att åkat till kaffeplantagerna 1-2 månader om året och då kommer ju frågorna om vårt ansvar in...
Ungefär 85 procent av vinsten från kaffet hamnar i de länder där kaffet dricks, så frågan är ju vilka som har ansvar för de vidriga arbetsvillkor som Carlos tvingas arbeta under.

I föreläsningen kan jag variera vilka länder jag pratar om. Guatemala har jag nästan alltid med, men sedan - beroende på önskemål - tar jag upp Cuba, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay eller Nicaragua (jag har rest i fler länder men dessa är de jag kan bäst).

Efter föreläsning har jag för det mesta diskussioner och jag har en kompendium med frågor som ALLTID fungerar.

 

2. Landföreläsningar

Här kan jag prata om de länder jag rest mycket i och de är följande:
- Ecuador
- Bolivia
- Chile
- Uruguay
- Cuba
- Guatemala
- Nicaragua

 

Jag skulle kunna lägga till fler länder som Argentina, Mexiko, Colombia, Costa Rica men där har jag inte lika djup kunskap.

Föreläsningarna bygger hela tiden på mina möten med människor, att jag varit där. Inte en gång utan många. Jag har träffat människorna och återkommit. För att nämna ett exempel; i La Paz i Bolivia träffade jag häxan Marta för första gången 1992. Hon är en del av den aymarakultur som präglade landet redan innan Inkarikets storhetstid. Vi har träffats gång efter gång sedan dess. Pratat barn, kultur, fattigdom. Senast möttes vi för ett par år sedan...

 

3. Inspiration och författande

1988 reste jag första gången till latinamerika. 1993 kom min första bok.
Här berättar jag om vägen från att vilja till att faktiskt lyckas.
- Hur får man ihop en bok?
- Hur kombinera skrivarlust med engagemang?

En föreläsning och diskussionsstund omk författande, engagemang och drömmar.

 

 

 

4. Bistånd, resor med mera

Utefter önskemål. Jag kan prata om resmål, biståndstankar, drömmar