Latinamerika - Utveckling eller avveckling?

 Stefan Strömberg, författare, föreläsare och projektledare

 

                         MINA FÖRELÄSNINGAR 2021

Boka föreläsningar och samtal/diskussioner  2022

Det är tid för samtal, tid för diskussioner, tid för lyssnande, tid för möten...
Därför breddar jag nu min föreläsningsverksamhet till att också erbjuda möten, där jag inleder med att prata en stund och sedan tonvikten läggs på ett samtal om existentiella frågor där vi kommer in på viktiga ting som mening, rättvisa, fred, global rättvisa, ekologisk mångfald och konsumtion (se nedan).

I min senaste föreläsning, den som bottnar i min senaste bok, ryms dessutom möjligheter till frågor av mer existentiell karaktär.
Mina föreläsningar och workshops kan med fördel användas i arbetet med integration, mot rasism, inför resor, i samband med projekt.
Hör av er så kommer jag. Föreläsningar och workshops!


Är ni kanske intresserade av Latinamerika, av Ecuador, av Kuba, av utvecklingsfrågor, av hur man startar ett projekt, av hur man skapar engagemang, av hur man gör något även när man känner sig liten, av hur man skriver en bok eller kanske en kortare text... 

 Välkomna med frågor och bokningar till latinamutv@hotmail.se


Samtal, diskussion, möte och - inte minst - lyssnande


Vi behöver träffas och prata. Lyssna, fundera och reflektera. Pröva våra åsikter mot andras.
Möta andra människor med andra erfarenheter. Ta del av dessa och verkligen lyssna nyfiket, istället för att bara fundera över vad vi själva ska säga.
Jag bidrar med mina erfarenheter från mitt liv och inleder med några tankar och någon berättelse. Sedan pratar vi om existentiella frågor, naturen, freden, rättvisan, materialismen, den ekologiska mångfalden, politiken och vad som vi nu tycker att vi behöver dryfta.
Jag gör gärna det här tillsammans med någon som är specialist på något område som skogen och annan natur, existentiella och religiösa frågor, en fredsaktivist eller en lärare med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
Naturligtvis är jag flexibel utifrån vad som sker i vår värld och kan anpassa mig efter det som dominerar media just när vi ses.
 
Hör av er! Jag ser framemot en trevlig stund tillsammans.


Ny föreläsning!!! "Dalarna - Påskön, och allt där emellan"

Ja, nu kör vi igen!
Efter att varit i stort sett stiltje för föreläsningar är det dags. Nu kan ni boka mig för 2022.

2020 kom min bok "Påskön - Dalarna, tur utan retur". Tanken var att jag skulle ge mig ut i landet och köra en massa föreläsningar med den som grund.

Så kom pandemin...

Under den blev boken jag skrivit tillsammans med Matilda Thuresson klar; "Bruten tid - Om att vara ung och hjärnskadad" (mer info å+på annan plats)

Men nu, som sagt, är det äntligen dags!

Jag har satt ihop en helt ny föreläsning där jag pratar om betydelsen av möten, engagemang, nyfikenhet och reflektion.
Foton från mina resor i Syd- och Centralamerika och mina vandringar genom skogarna.
Möten med allt från byhälsovårdare i Guatemala till älgar i skogen.

Framför allt är det en föreläsning om en yttre och en inre resa under ett liv med upplevelser, möten, anekdoter och funderingar.

Jag kommer gärna till skolor, bibliotek, föreningar, organisationer eller berättarcaféer.
Hör av er! Jag är, som sagt, sugen och jag hoppas jag har gjort er nyfikna.

Vill ni läsa ett omdöme hittar ni det här:  Recensioner, omdömen, artiklar om mig mm

Bokar gör ni som vanligt via latinamutv@hotmail.se 


Nytt för i år är att jag marknadsför mina föreläsningar på Bokadero, där ni också hittar några fina omdömen och recensioner.
Prisuppgifterna ska ni ta med en nypa salt.
Eftersom min målgrupp är allt från ideella föreningar till arrangörer med mer resurser rättar jag "mun efter matsäck".
Klicka på länken nedan och läs mer.

Stefan Strömberg | BokaderoNU ÄVEN NÄTFÖRELÄSNINGAR


Latinamerika - Bortglömt och förenklat

Min föreläsning "Latinamerika - Bortglömt och förenklat" kan med fördel användas som en inspirerande inledning till vidare arbeten och studier om flyktingar, rasism, turism, resandet, urfolkskulturer och utveckling.
Samtidigt som den som lyssnar får en god inblick i a
Jag berättar utifrån mina sammanlagt mer än 5 år i Latinamerika de senaste dryga tre decennierna och lägger tonvikten på Kuba, Chile, Ecuador och Guatemala.
Den blir många möten med människor, anekdoter, en del historia, beskrivning av dagsläget och... många foton.
Möjlighet finns att boka både traditionell föreläsning och nätföreläsning samt - givetvis - om man önskar att jag ska medverka i efterfljande samtal.


Alla kan göra något - En föreläsning om hopp och handling

Att göra lite är oändligt mycket mer än att inte göra någonting alls.
I den här föreläsningen skapar jag hopp, vilja till förändring och inspiration till handling.
Och jag gör det utifrån erfarenheter från Latinamerika och Sverige. Bland annat berättar jag om det projekt jag driver tillsammans med min son, som stödjer en skola för barn med funktionsvariationer i Ecuador. Det är litet men synnerligen meningsfullt.
I år fick vi ihop till sju stipendier åt fattiga barn som inte skulle haft möjlighet att gå i skola annars. Sju är inte mycket, men sju är oändligt mycket mer än noll.
i föreläsningen pratar jag om möjligheter och omöjligheter och hur vi gör för att inte fastna i hopplösheter.
Jag kommer också in på naturen och skogen, eftersom jag tillbringar mycket tid där, och de stora sammanhangen om rättvisa, fred och hållbarhet

Som i alla mina föreläsningar utgår jag från det verkliga livet och mina erfarenheter och där ligger styrkan.
Det är "på riktigt" och det alldeles oavsett om det handlar om Latinamerika, mina erfarenheter från naturen eller livskriser jag tagit mig igenom.

Jag har ett rikligt bildmaterial och efteråt samtalar vi (Gärna i grupp om så önskas.)

Vem bestämmer vad som är utveckling? (Och varför)


Infallsvinkeln kan variera, men någonstans landar vi ändå i två frågeställningar:
- Vad är utveckling?
- Vem bestämmer vad som är utveckling?
Det spelar inte någon roll om det handlar om dig själv på det personliga planet eller om vi pratar om globala problem och möjligheter.
Nu lever vi dessutom i en tid då vi inte bara behöver fundera över de här frågorna, utan vi måste också göra ett val. Ja, egentligen många.
Vill vi ha en natur med en mångfald av växter och djur? är det viktigt med vildmark eller nöjer vi oss med kontrollerade odlingar.
Ska vi bara tänka på oss själva, eller är global rättvisa och fred något vi också måste fundera över när vi pratar natur, välfärd och framtid?
Jag föreläser utifrån mina erfarenheter från Syd- och Centralamerika och sätter in dem i ett globalt ekonomiskt, historiskt och politiskt sammanhang där vi landar i den svenska naturen och den svenska vardagen
Naturligtvis kryddar jag med anekdoter och möten med människor.

Sedan samtalar vi.


Från Chatwin till Heyerdahl - En inre och en yttre resa genom Patagonien och Påskön i nyfikenhetens tjänst

Vi börjar i Buenos Aires och slutar i Santiago de Chile. Däremellan det vidsträckta Patagonien och Påsköns mystik.
Det blir en resa i ord och bild. Givetvis med berättelser och möten från platserna jag besökt. Men det är också en föreläsning som problematiserar: Ska man resa överhuvudtaget? Hur ser vi på andra kulturer? Vad har historien haft för betydelse för regionens utveckling? Hur når vi bäst fred och rättvisa? Vad ger massmedia oss för bild av Latinamerika?
Och så pratar jag om nyfikenhet, vikten av att reflektera och det nödvändiga med att våga ta till sig nya perspektiv.
Grunden för föreläsningen och samtalen är, naturligtvis, de dryga tre decennier jag sysslat med Latinamerika och min senaste resa som gick just till Patagonien och Påskön.
Föreläsningen har sitt ursprung i min nyutgivna bok "Dalarna - Påskön, tur utan retur", som ni kan läsa mer om under rubriken Mina böcker - Författaren 

Det här är en föreläsning som går att variera tämligen fritt. Vill man lägga tonvikten på det fysiska resandet, på den inre resan eller kanske på människans roll i naturen. 
Vi diskuterar oss fram till en lösning.


Om ett universum i behov av harmoni och den svåra, men nödvändiga konsten att lyssna (med alla sinnen)

Vi lever i en orolig tid. hela vår planet tycks hotad. Av miljöförstöring. Av krig. Kort sagt: Av oss människor. Många tycker problemen är så svåra att de vill ge upp. Andra väljer att förena sig med rörelser vars ideologi bygger på människans olika värde istället för rättvis och jämlikhet.
I min föreläsning och samtal vill jag i första hand få deltagaren att reflektera och fundera över vad det är för samhälle hen vill ha. Att inte bara reagera vara mot, utan också tänka till och utifrån detta tänkande agera. Nyfikenhet är ett nyckelbegrepp, liksom det redan nämnda; reflexion.
Jag utgår från mina erfarenheter från Latinamerika, från mina tio år på landsbygden med erfaren från skog och mark och - dessvärre - kalhyggen. Jag är förälder och jag är farfar. En sökare och tänkare som insett att det är oändligt mycket mer att göra lite än ingenting alls.
Jag pratar mycket harmoni, sammanhang och allas självklara rätt till ett anständigt liv. Det är viktigt att minnas att vi alla är av ett och samma ursprung.
Vi kan lägga upp den här stunden på många vis, men ett förslag är att jag inleder och pratar en halvtimme till mina bilder från såväl den svenska naturen som från mina Latinamerikaresor. Sedan samtalar vi i storgrupp och/eller om så önskas i mindre enheter. 
Det jag beskrivit gör jag gärna tillsammans med någon och det spelare inte någon roll om det är en lärare, en präst, en journalist eller en naturexpert .

Mitt Ecuador - Reser bort, kommer hem...

För något är sedan läste jag Sarah Blakewells fantastiska bok om existentialismen. Där stod det, bland annat, att man ska betrakta ett föremål så länge att man tränger igenom sin fördomar och istället ser föremålet sådant det verkligen är.Ungefär så tänker jag med den här föreläsningen där jag berättar om "mitt Ecuador". Jag vill tränga bakom schablonbilder och - förstås - fördomar och låta er möta människor, kultur och natur "på riktigt". Mest rör vi i oss i bergen i norra Ecuador. I det som jag skämtsamt brukar kalla "mitt andra hem". Jag berättar om pacha manca, ett traditionellt sätt att laga mat, om de dödas dag, om myterna i naturen. Ni får möta musiker, politiker, kulturarbetare, bönder... Många av dem är mina vänner, vilket skapar en möjlighet till fördjupning.Jag berättar också om de stora dragen och Ecuadors plats i historien, relaterad till övriga Latinamerika.Min ambition är inte att lära dig allt om Ecuador. Nej, min ambition är att väcka din nyfikenhet...


Att mötas med nyfikenhet

Det här är en föreläsning om engagemang, vägen dit och ett projekt. Jag berättar om varför jag och min son startade Projekt Kallampa, hur vi arbetar, hur det fungerar i Ecuador och om våra framtidsdrömmar. Naturligtvis kommer jag in på utvecklingen i Latinamerika och Ecuador och jag berättar även om några människor jag mött som inspirerat mig. Jag vill också poängtera att jag kan styra föreläsningen beroende på ert intresse. Kan vill någon fokusera just på hur man startar och driver ett projekt, en annan på möten och dess betydelse och en tredje på hur man motverkar fördomar...

Livet - Sådant det är, eller... Bortom det mätbara

Livet är det som ständigt pågår. Inte bara under upphetsade valkampanjer. Viktiga saker. Inte bara siffror och ekonomi, även om det givetvis är viktigt att "ha så man klarar sig".
i den här föreläsningen pratar jag om sammanhangen. Människan och naturen. Helheten. Jag pratar om livet och döden och behovet av visioner. Krig och fred. Jag kommer in på tiden och betydelsen av att stanna upp och tänka efter. Perspektiv är viktigt, liksom att lyssna och naturligtvis använder jag historiens erfarenheter till att förstå det nu, det ögonblick som föregår framtiden.
En hel del i föreläsningen handlar om det som inte är mätbart. Lycka, kärlek, sorg, acceptans... Saker som är minst lika sanna, även om de inte ryms i den statistik som avgör om något är framgångsrikt eller inte.
Nyfikenhet är något jag ofta återkommer till och här lämnar jag utrymme för att tala om det lilla barnets perspektiv.
Jag föreläser till ett rikt bildmaterial och efteråt finns det naturligtvis möjlighet till samtal både i den stora föreläsningsgruppen eller i mindre som workshops. På skolor går t.ex. alldeles utmärkt att välja  något av de teman jag berör i föreläsningen.

En kontinent i förvandling - 30 år med Latinamerika

I januari 1988 gav jag mig av till Latinamerika för allra första gången. När jag i januari 2018 reser till Kuba har det gått 30 år. Med anledning av detta har jag satt ihop en helt ny föreläsning som jag bara kommer att köra under 2018.
Det blir en personlig resa, frän Mexiko i norr och ändå ner till Eldslandet i söder. Ni får träffa människor jag mött - presidenter, gerillaledare, häxor, bönder, ursprungsbefolkningen -höra hur det var när Pinochets diktatur tog slut i Chile, känna rädslan när jag reste genom inbördeskrigets Guatemala, projektetet i Ecuador, uppleva mina möten med det Kuba som alla tycks ha en uppfattning om och mycket mer.
Jag berättar också om hur resan gick från att vara backpacker till att bli författare, skribent och projektledare.
Det blir stort och smått. Den lilla människans vardag och latinamerika i världen.
Med drygt fem år på kontinenten, fördelat på 38 resor, har jag skapat mig en bred bild av det Latinamerika som nu behandlas högst rapsodiskt i media.
Ni kommer också att ana hur jag påverkats och påverkas man inte av att resa har man aldrig gett sig av....

Efteråt kan vi prata och diskutera ur många synvinklar: Allt från mediabevakning och utveckling till hur och varför man reser.
jag har begett mig till Latinamerika som backpacker, journalist, tolk, författare, utvärderare, projektledare och reseledare, så perspektivet är brett.

 

 Kaos är granne med Gud - Där drömmar blir (o)verklighet
 (om Centralamerika)


Nu presenterar jag en ny föreläsning igen! Om Centralamerika som jag besökte senast i oktober förra året och första gången 1988.
Centralamerika är en spännande liten del av världen där så mycket ryms av såväl glädje som sorg. Det blir en massa möten med människor, historia och kultur, krig och fred och så en hel del anekdoter...
Det är något väldigt speciellt att vandra på den färgglada, myllrande marknaden i mayakulturens Chichicastenango i Guatemala, att blickstilla betrakta en sengångare i Tortugero i Costa Rica eller att stå utanför den gamla katedralen i Nicaraguas huvudstad Managua, med Sandinos ande svävande över torget, och minnas det krig jag en gång reste genom.
Och så den ständiga frågan... Framtiden? Hur ser den ut? Hoppet...

 

Lära för livet - Med ett nytt språk som reskamrat....

Nu har jag satt ihop en ny föreläsning, "LÄRA FÖR LIVET - MED ETT NYTT SPRÅK SOM RESKAMRAT". På torsdag (21/9) kör jag den för första gången i Lycksele. Den handlar om glädjen med att kunna ett nytt språk, att använda det. I mitt fall är det första fråga om spanskan, men det jag berättar gäller vilket språk som helst.... I föreläsningen berättar jag om alla möten, alla upplevelser, alla jobbmöjligheter som spanskan gett mig. En chans att tränga bakom fasader, att inte vara så beroende av andras förmåga... Jag kryddar föreläsningen med många anekdoter och ger en inblick i hur det är att arbeta som journalist, författare, tolk, reseledare och projektledare. Välkomna till min hemsida där ni också hittar andra föreläsningserbjudanden.

Kuba - Bortom myterna

Kuba!!! Alla har en uppfattning om Kuba. Somliga älskar revolutionen och den utveckling som följde. Andra hatar den med samma tveklösa självsäkerhet. Detta har, bland annat, lett till att jag efter en och samma föreläsning (ja, samma kväll) blivit kallad både "kommunist" och "USA - lakej". Något som gör Kuba till såväl ett av de intressantaste som svåraste länderna att föreläsa om.
Nu förvanlas Kuba allt snabbare. Det gamla revolutionsgardet är snart borta och åter har man relationer med USA.
I "Kuba - Bortom myterna" ger jag min bild av ett Kuba som är så mycket mer än tvärsäkra åsikter och politik. Naturligtvis berättar jag om revolution och vad som föregick den, men det blir också musik, poesi, författaren Ernest Hemingways liv och leverne på Kuba, stormaktspolitik (både gammal och ny) och en hel del annat.
I skolan går det att använda föreläsningen i många olika sammanhang. Utöver de mer givna kan man tänka sig nyhetsvärdering, turism och fördomar. Eller, varför inte, om berättarlust och hur man förmedlar en god historia...Det är kul att skriva - Om allt!

Ja, det är faktiskt kul att skriva om allt. Nästan... Om sådant man varit med om, människor man träffat. Roliga saker. och tråkiga. Om sådant som är sant, eller åtminstone nästan sant. rena fantasier förstås. Andra vill påveka världen och son omgivning. Debattera.
Jag skriver om Latinamerika, ishockey, kärlek och sorg, politik och allra mest om möten med människor. Jag skriver faktaböcker, poesi, artiklar om allt möjligt, debattinlägg och en hel del annat. I byrålådan ligger både en roman och en barnbok.
Hör av er så kommer jag till er skola, organisation, företag eller vilka ni nu är och berättar om mitt skrivande och hur man kommer i gång.
Föreläsning, samtal och workshops.
Tillsammans bestämmer vi vad jag ska fokusera på hos just er! Faktaböcker eller fantasi. kanske artiklar...
Målsättningen är att sprida lust inför skrivandet och skapa en känsla av att alla kan.
VÄLKOMNA!!!

 

Föreläsningserbjudande
Här har ni ett föreläsningserbjudande inför hösten som ni kan skriva ut eller sprida på annat vis. Det handlar om engagemang, inspiration, nyfikenhet, möten... VÄLKOMNA!
MF-brev maj16.docx (295.03KB)
Föreläsningserbjudande
Här har ni ett föreläsningserbjudande inför hösten som ni kan skriva ut eller sprida på annat vis. Det handlar om engagemang, inspiration, nyfikenhet, möten... VÄLKOMNA!
MF-brev maj16.docx (295.03KB)

 
Alla kan - Att göra lite är oändligt mycket mer än att göra inget
(Från blyg bagpacker till engagerad medmänniska, med mötet som enda "vapen")

 
Det handlar om ett helt liv som resenär. Hur mitt luffande i Latinamerika övergick till att också bli ett resande i mitt inre och i Sverige. Långsamt insåg jag att den som inte påverkas av att resa aldrig har gett sig av.
Jag märkte hur jag själv påverkades av alla möten. Hur jag blev modigare, öppnare och redo att ta till mig andra sätt att tänka.
Den här föreläsningen handlar om just detta. Om möten! Med andra människor. Med andra kulturer. Med sig själv. 
Och det handlar om engagemang. Att det faktiskt går att påverka även om man bara har små resurser till sitt förfogande.
Föreläsningar börjar med tankar om utveckling och en tvivlan på det egna förståndet i en sjukhussäng i Guatemala. Den slutar i musik, kultur och möten på en gräsplätt i skogen i södra Dalarna och en skola för barn med funktionshinder i södra Ecuador. Ja, med ett möte helt enkelt...

Från bagpacker till folkbildare

Dety här är en föreläsning som handlar om livet. Från tillvaron i småstaden där allt helst skulle vara som vanligt, till mötet med fattigdomen, rikedomen, gerillan, presidenterna i Latinamerika.
Det handlar om en resa som inkluderar allt från drömmen om att bli proffs i ishockey till att plötsligt få böcker publicerade.
Och atyt ändå bli förnekad...
Det är en föreläsning som visar att alla kan. Att det går att gå vidare.
Det handlar om föräldraskap, engagemang, skapande...
Att ta sig upp från känslan att inte duga till att faktiskt kunna förändra och påverka.
Utifrån föreläsningen kan vi sedan ha workshops av olka slag. Från rent skapande till personliga berättelser.
Det viktiga är resan. Den inre och den yttre...

 

Alla kan - Att göra lite är oändligt mycket mer än att göra inget!

 

Vi lever i en orolig tid där det är lätt att känna sig maktlös. Krig, våld, rasism och miljöhot dominerar allt som oftast nyhetsutbudet.
Men det går att göra något... Alla kan! Och - vilket är viktigt att ständigt påminna om -att göra lite är oändligt mycket mer än att göra ingenting.
Den här föreläsningen (plus eventuell workshop) handlar om just det. Jag utgår från mina 34 resor i Latinamerika och det som började med en födelsedagsfest ihop med in son. Det som nu är ett projekt som stödjer en skola för barn med funktionshinder i Ecuador och som samarbetar med en kulturgrupp från ursprungsbefolkningen.
Alla kan!

I workshopsen pratar vi utveckling, jur man startar projekt, hur man integrerar kultur.

Hör av er så får ni en utförligare beskrivning!Den som inte påverkas av att resa, har aldrig gett sig av

 

Det här är är en av de nya föreläsningar som jag erbjuder fr.o.m höst 2015. Här möter du några av de människor jag träffat under resans gång och du får höra om episoder - roliga, spännande, gripande och otäcka - som inträffat.
Föreläsningen handlar om resandets glädje och hur man påverkas av att stöta på världar som är annorlunda och nya sätt att tänka. Därmed blir det också en inre resa och en färd genom den svenska verkligheten.
Idén till föreläsningen fick jag när jag skrev min senaste bok. Om Ecuador. Ju mer jag skrev om landet, desto mer kom den att handla om livet...

Jag bjuder på en personlig resa genom Latinamerika, som grundar sig på nästan fem år på kontinenten fördelat på 34 tillfällen, där ni får möta människor, natur och kultur. Från bagpackerns enkla – och ibland något riskfyllda – resande, till författarens mer stillasittande tillvaro och närheten till människor som jag lär känna på djupet.

Jag berättar om märkliga tågresor genom Argentina, om jakten på Neal Cassady (På Drift) i Mexiko, om äventyr på hög höjd i Bolivia, om traditionella måltider och ceremoniell bastu i Ecuador, om samtal med författaren Eduardo Galeano i Uruguay, om kontrasternas Chile och om ett sällsamt hotell i trä i Nicaragua där fladdermössen var många, ölen kall och åskvädren fantastiska…

Använd gärna den här föreläsningen som ett led i arbetet mot rasism och för att skapa intresse istället för rädsla, möten istället för våld.

Intresseförfrågningar och bokningar för hösten 2015 och våren 2016 till latinamutv@hotmail.se!!!

 
Ecuador - Att utvecklas med kultur (En föreläsning och workshops som skapar engagemang)

En föreläsning som grundar sig på mina 27 år som resenär och nästan 5 år i Latinamerika. Det är en resa i tid och rum. En resa som ställer frågor och som utmynnar i kreativa möjligheter.
Vi börjar med begreppet utveckling, fortsätter med vad som format Latinamerika, möter människor jag träffat på mina resor, hamnar så småningom i Ecuador och så avslutar jag med att berätta om Projekt Kallampa. Ett konkret bevis på att ALLA - ung som gammal - kan göra något.

Efteråt finns möjlighet till workshops, som jag anpassar efter ålder och önskemål. Det kan handla om utvecklingsfrågor och projekt.
Utifrån Projekt Kallampa diskuterar vi hur man "gör något", hur man använder kulturen för att åstadkomma förändring, hur man med små resurser kan åstadkomma något.

Skriv och ställ frågor och boka!!! Evenemanget fungerar på folkhögskolor, gymnasieskolor, föreningar, organisationer och företag.
latinamutv@hotmail.se

Kolla också in "Projekt Kallampa" på Facebook!!!

 

Latinamerika - Utveckling eller avvecklingDet här är den föreläsning jag kör oftast och den tar sin början i fyra grundgrågor:
- Vad är utveckling?
- Vem bestämmer vad som är utveckling?
- Vill vi att andra än vi själva ska utvecklas?
- Vilka konsekvenser får det i så fall för "oss"?

Utifrån dessa frågor gör jag sedan en föreläsning på 40-60 minuter, med bilder. Och det är en resa i tid och rum där lyssnar får möta flera av de människor jag träffat.  En central roll har Carlos, en jordlös bonde från San Miguel i Guatemala. Utifrån honom pratar jag mycket om ovanstående frågor.
Carlos har ju levt i Guatemala både i krigstid och fredstid. Vad är skillnaden?
Han är också en del av vårt konsumtionsmönster. Det enda arbete han har som liknar "fast arbete" är att åkat till kaffeplantagerna 1-2 månader om året och då kommer ju frågorna om vårt ansvar in...
Ungefär 85 procent av vinsten från kaffet hamnar i de länder där kaffet dricks, så frågan är ju vilka som har ansvar för de vidriga arbetsvillkor som Carlos tvingas arbeta under.

I föreläsningen kan jag variera vilka länder jag pratar om. Guatemala har jag nästan alltid med, men sedan - beroende på önskemål - tar jag upp Cuba, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay eller Nicaragua (jag har rest i fler länder men dessa är de jag kan bäst).

Efter föreläsning har jag för det mesta diskussioner och jag har en kompendium med frågor som ALLTID fungerar.

 

2. Landföreläsningar

Här kan jag prata om de länder jag rest mycket i och de är följande:
- Ecuador
- Bolivia
- Chile
- Uruguay
- Cuba
- Guatemala
- Nicaragua

 

Jag skulle kunna lägga till fler länder som Argentina, Mexiko, Colombia, Costa Rica men där har jag inte lika djup kunskap.

Föreläsningarna bygger hela tiden på mina möten med människor, att jag varit där. Inte en gång utan många. Jag har träffat människorna och återkommit. För att nämna ett exempel; i La Paz i Bolivia träffade jag häxan Marta för första gången 1992. Hon är en del av den aymarakultur som präglade landet redan innan Inkarikets storhetstid. Vi har träffats gång efter gång sedan dess. Pratat barn, kultur, fattigdom. Senast möttes vi för ett par år sedan...

 

3. Inspiration och författande

1988 reste jag första gången till latinamerika. 1993 kom min första bok.
Här berättar jag om vägen från att vilja till att faktiskt lyckas.
- Hur får man ihop en bok?
- Hur kombinera skrivarlust med engagemang?

En föreläsning och diskussionsstund omk författande, engagemang och drömmar.

 

 

 

4. Bistånd, resor med mera

Utefter önskemål. Jag kan prata om resmål, biståndstankar, drömmar